RUDO PREKOP, MgA

Narozen 13. 4. 1959, Košice

1974-78Střední umělecko-průmyslová škola Košice, odd. užité fotografie
1980-86Akademie múzických umění FAMU Praha, katedra fotografie (prof. Ján Šmok)
1994-02Externí pedagog na katedře fotografie FAMU v Praze
2002Vedoucí studiového ateliéru na FAMU

Žije a pracuje v Praze jako fotograf ve svobodném povolání. Je členem Pražského domu fotografie (PHP), Asociace fotografů, Svazu českých fotografů.

Dosud uspořádal 23 samostatných výstav doma i v zahraničí, zúčastnil se cca 160 skupinových výstav a projektů (Praha, Cheb, Bratislava, Košice, Budapešť, Varšava, Vídeň, Paříž, Arles, Toulouse, Metz, Barcelona, Řím, Berlín, Frankfurt, Mnichov, Amsterdam, Rotterdam, Apeldoorn, Stockholm, Helsinky, Syracuse, Londýn, Toronto, Washington, New York, Chicago, Houston …).

V oblasti volné fotografie realizoval tyto cykly: Nalezené snímky, Reálovky, Aranže, Inscenace, Zátiší.

Svým dílem je zastoupen v mnoha významných veřejných i soukromých sbírkách (Umělecko - průmyslové muzeum Praha, Moravská galerie Brno, Galerie Benedikta Rejta Louny, Slovenská národná galéria Bratislava, Východoslovenské múzeum Košice, Nationale Bibliotheque Paris, Museé de la photo Arles, Musée de l´Elysée Lausanne …).

Je spoluautorem i realizátorem původní koncepce a výtvarného řešení Muzea Andyho Warhola v Mezilaborcích.

V rámci užité fotografie spolupracuje s institucemi: Filmové ateliéry - Studio Barrandov, Galerie Benedikta Rejta Louny, Správa Pražského Hradu.Zpět