Vasil Stanko

Vasil Stanko se narodil 17. 3. 1962 na Myjavě. Jeho tvorba je spoutána pevně s Prahou, do níž přišel v osmdesátých letech po absolvování střední průmyslové školy v Bratislavě, a zde studoval na katedře fotografie FAMU, spolu s "pražskými Slováky" Tono Stanen, Rudo Prekopem, Kamilem Vargou, Mirem Švolíkem a Petrem Župníkem.

Patří mezi uznávané fotografy, kteří pronikli do kulturního povědomí Evropy i mimo ni. Jeho fotografie mají svůj vlastní svět. Vycházejí z prožitého snu, ale i ze záznamu skutečnosti. Jejich prostřednictvím se však podílíme na umělcově světe, který je zobrazením stavů jeho duše. Je velice citlivý, křehký a snadno zranitelný. Sám mnoho nemluví, nechá na nás působit svoje fotografie. Svět své fantazie vyjadřuje pomocí nahých lidských těl. Figura je výrazovým prostředkem, není většinou konkrétní, i když i s konkrétními postavami pracuje, své sny inscenuje a komponuje, aby tak vyjádřil svou představu o světě. Inspiruje se temnými prostorami prázdných továrních hal,opuštěných a zdevastovaných divadelních sálů a půdami. To je svět, který zaplňuje inscenovanými figurálními kompozicemi: tak máme možnost nahlédnout nejen do tvůrčí dílny autora, ale i do jeho soukromí plného skryté erotiky, nálad, dojmů a vizí, v nichž je patrná úzkost z doby, ve které žijeme, je v nich vykřičník i hrozba, nutí nás se zamyslet nad světem a snažit se hledat v něm i sami v sobě východisko k lepšímu.Zpět