Vasil Stanko
Pocty osobnostem a jiným událostem 1989
1
2
3
4
5
6